zpět

TIRÁŽ

audifon GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Str.2
D - 99625 Kölleda

Telefon: +49 (0) 36 35/4 05 60
Telefax: +49 (0) 36 35/4 05 65 89

E-Mail: contact@audifon.com
Internet: www.audifon.com

Obchodní rejstřík: HRA 500703, Handelsregister Jena
DIČ: DE 811 505 369
Zastoupení: Jörg Hensel
Obsah: Jörg Hensel
Webové stránky: www.look-one.de

Právní informace

Údaje
Společnost audifon GmbH & Co. KG ukládá osobní údaje o uživateli svých webových stránek pouze pokud k tomu obdrží patřičné svolení. Kromě toho se ukládají pouze ty údaje, které se vztahují k datumu a času návštěvy, k navštíveným stránkám, k názvům poskytovatelů internetových služeb a k webové stránce, ze které uživatel přešel na webové stránky audifon GmbH & Co. KG. Společnost audifon GmbH & Co. KG používá tyto údaje k měření aktivity webových stránek, ke zhotovení statistik a k vylepšení služeb a informací, které jsou dávány k dispozici pomocí webových stránek. Osobní údaje uživatele, k jejichž využití dal uživatel svolení, se použijí pouze ke zpracování dotazu nebo v rámci, ve kterém bylo uděleno svolení a který bude sledován příslušnými předpisy právní ochrany. Společnost audifon GmbH & Co. KG tyto údaje nikdy nepředá jiným společnostem k jejich nezávislému použití. Společnost audifon GmbH & Co. KG neposkytne žádné společnosti údaje (osobní ani neosobní) k dispozici k nezávislému užívání.

 

Odkazy
Propojení ("odkazy") na webové stránky třetích stran jsou dány uživatelům k dispozici jako dodatkové služby. Tyto webové stránky jsou zcela nezávislé a jsou mimo kontrolu společnosti audifon GmbH & Co. KG. Společnost audifon GmbH & Co. KG neručí za obsah webových stránek třetích stran, na které přejdete z jejích webových stránek a nepřebírá žádnou zodpovědnost za obsah, ustanovení na ochranu osobních údajů nebo za užívání takovýchto webových stránek.

 

Značky a autorská práva
Značky a loga ("signatury"), které jsou na těchto webových stránkách zobrazené, jsou majetkem společnosti audifon GmbH & Co. KG. Žádné z informací na těchto webových stránkách si nelze vykládat jako udělení licencí nebo značek. K tomu účelu je nezbytné výslovné písemné svolení společnosti audifon GmbH & Co. KG. Neoprávněné použití těchto značek je co nejpřísněji zakázáno. Společnost audifon GmbH & Co. KG bude celosvětově prosazovat právo na duševní vlastnictví v rozsahu příslušných zákonů. Zodpovědnost za uvedené informace a obrazové materiály spočívá zcela na uživateli audifon GmbH & Co. KG. Společnost audifon GmbH & Co. KG neručí za obsah umístěný třetími stranami a nepřejímá za něj žádnou zodpovědnost.

 

Copyright ©. Všechna práva vyhrazena.
Všechny texty, obrázky, grafiky a další materiály na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu a dalším duševním vlastnickým právům společnosti audifon GmbH & Co. KG