zpět

Ustanovení o ochraně údajů (webové stránky)

Tato ustanovení o ochraně údajů řídí zpracování osobních údajů při návštěvě webových stránek společnosti audifon GmbH & Co. KG („audifon" nebo „my") a při interakci s uživatelkami*) a uživateli (nebo „vy") těchto webových stránek. Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro obsah na serverech společnosti audifon a nevztahuje se obsah internetových stránek, s nimiž jsou webové stránky společnosti audifon propojeny odkazy.

1. Odpovědné pracoviště a možnosti kontaktu

Odpovědným pracovištěm ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona na ochranu údajů je

audifon GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Str.2
D - 99625 Kölleda
www.audifon.com.

 

Trusted Shops GmbH
Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c
D - 50823 Köln
https://legal.trustedshops.com/

Při otázkách k tématům ochrany údajů a k těmto ustanovením o ochraně údajů kontaktujte osobu pověřenou oblastí ochrany údajů, a to písemně poštou s uvedením adresáta „Datenschutzbeauftragter" (osoba pověřená oblastí ochrany osobních údajů) nebo e-mailem dsgvo(at)trustedshops.de.

Webové stránky společnosti audifon jsou určeny výhradně pro uživatele starší 16 let.

2. Zpracování údajů při návštěvě webových stránek společnosti audifon

a. Data protokolu (protokolovací soubory serveru)

Při návštěvě našich webových stránek se automaticky shromažďují údaje o přístupu k nabídce na webových stránkách (tzv. protokolovací soubory serveru). Mezi tyto údaje náleží: Název načtené webové stránky, datum a čas načtení, jazyk webového prohlížeče, verze prohlížeče, název prohlížeče, operační systém uživatele, mobilní nebo stolní verze, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném načtení, odkazující URL (stránka navštívená předtím), IP adresa a poskytovatel vznášející požadavek na načtení.

Účely zpracování dat a délka jejich uchovávání:
Data protokolu používáme pouze k statistickým vyhodnocením za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizaci nabídky na těchto webových stránkách.

Ukládání IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby byl možný přenos webové stránky na počítač uživatele. K tomuto účelu musí IP adresa zůstat uchována po dobu relace. Po ukončení relace zůstane IP adresa krátce uchována.

Ukládání do protokolovacích souborů se provádí k zajištění funkčnosti webových stránek. Údaje nám navíc slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění zabezpečení našich informačně technických systémů. Vyhodnocení údajů k marketingovým účelům se v této souvislosti neprovádí.

Právní základ zpracování údajů:
Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a protokolovacích souborů je čl. 6, odst. 1, písm. f směrnice GDPR. Oprávněný zájem společnosti audifon spočívá v zajišťování funkčnosti, bezpečnosti a zlepšování webových stránek.

b. Používání souborů cookie a sledovacích technologií

Shromažďované údaje:
Při návštěvě webových stránek společnosti audifon se používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení uživatele. Soubory cookie obsahují zpravidla tzv. cookieID, tedy jedinečný identifikační prvek, jehož prostřednictvím lze identifikovat prohlížeč uživatele.

Účely zpracování údajů:
Společnost audifon používá soubory cookie pouze k tomu účelu, aby získávala informace o používání těchto webových stránek, a k statistickým účelům.

Právní základ zpracování údajů:
Právním základem pro zpracovávání osobních údajů za použití souborů cookie je čl. 6, odst. 1, písm. f směrnice GDPR. Oprávněný zájem společnosti audifon spočívá v optimalizaci a zlepšování výkonu webových stránek, v oslovování zákazníků v souladu s danou cílovou skupinou a rovněž v zlepšování uživatelského komfortu koncových uživatelů.

Obecné informace o délce uchovávání a možnostech jejího ovlivnění ze strany uživatele:
Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele, který je zprostředkovává společnosti audifon. Proto také nad používáním souborů cookie máte plnou kontrolu. Většina prohlížečů je automaticky nastavena tak, že soubory cookie jsou přijímány. Podle přání však můžete změnou nastavení svého prohlížeče svůj prohlížeč zkonfigurovat tak, aby soubory cookie byly v omezené míře nebo zcela blokovány. Již uložené soubory cookie lze kdykoli odstranit. Toto může být vykonáváno rovněž automaticky.

Obsáhlé informace o tom, jak toto můžete na mnohých prohlížečích nastavit, získáte na následujících internetových stránkách:

  • IAB opt-out platform
  • Network Advertising Initiative opt-out platform
  • Digital Advertising Alliance platform


Tyto platformy uživatelům umožňují provést nastavení zobrazování reklam pro všechny registrované společnosti. Tam se nacházejí také údaje k tomu, jak lze odstranit soubory cookie z vlastního počítače, a dále obecné informace o souborech cookie. http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Informace o tom, jak lze tato nastavení provést v prohlížeči v telefonu, je třeba vyhledat v návodu k obsluze k příslušnému mobilnímu telefonu.

Pokud deaktivujete soubory cookie pro webové stránky společnosti audifon, je možné, že již nebudete mít k dispozici veškeré funkce těchto webových stránek.

Podrobné informace k jednotlivým poskytovatelům:
Následující text uvádí seznam poskytovatelů, kteří jsou oprávněni vkládat soubory cookie na naše webové stránky, a to včetně informací k příp. odlišné době uchovávání a k možnostem jejího ovlivnění ze strany uživatelů:

Google Universal Analytics
Webové stránky audifon využívají Google Universal Analytics, službu analýzy webového provozu od společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Universal Analytics ukládá do koncového zařízení uživatele soubory cookie, které umožňují analyzovat využívání webových stránek audifon a přiřazovat údajům, relacím a interakcím přes několik zařízení pseudonymní ID uživatele, a tak vyhodnocovat aktivity uživatele na více různých zařízeních. Z pověření společnosti audifon společnost Google tyto informace používá k tomu, aby vyhodnocovala využívání daných webových stránek, aby sestavovala zprávy o aktivitách na webových stránkách a aby poskytovala další služby související s využíváním webových stránek a internetu.

Universal Analytics jsme rozšířili o kód "get._anonymizeIP();". Tento kód vede k tomu, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu a umožní anonymizované vyhodnocení. Informace vytvořené souborem cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se uloží. K zkrácení IP adres dochází v rámci EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenese celá IP adresa a teprve tam se zkrátí. IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nespojuje s žádnými jinými údaji drženými společností Google.

Relace a kampaně se po uplynutí určitého časového období ukončí. Standardně se relace ukončují po 30 minutách ve stavu nečinnosti a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně smí činit maximálně dva roky. Námi odeslané a se soubory cookie, identifikacemi uživatele (např. ID uživatele) nebo ID reklam propojené údaje se automaticky odstraní po uplynutí 50 měsíců. Odstranění údajů, u nichž bylo dosaženo doby uchovávání, probíhá automaticky jednou za měsíc. Bližší informace k podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na stránkách: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://policies.google.com/.

Ukládání souborů cookie služby Universal Analytics můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Tím může dojít k omezení funkčnosti webových stránek audifon. Nadto můžete zamezit předávání údajů vytvořených příslušným souborem cookie a vztahujících se k vašemu používání dané webové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a rovněž zpracování těcho údajů společností Google, jestliže si stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Alternativně k doplňku prohlížeče nebo při návštěvě webových stránek společnosti audifon pomocí mobilních koncových zařízení můžete zjišťování údajů službou Google Analytics zamezit tím, že klepnete na toto tlačítko [ Google Analytics deaktivieren ]. Pro zamezení zjišťování údajů službou Universal Analytics prostřednictvím všech různých zařízení musíte provést příslušné kroky (Opt-Out) na všech používaných systémech.

Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

Další implementované reklamní funkce společnosti Google
Vedle standardní verze služby Google Analytics používáme navíc reklamní službu zprávy Google Analytics napomáhající k poskytování služeb podle demografických znaků a zájmů. K tomuto účelu společnost Google vkládá do prohlížeče uživatelů tzv. Double Click Cookies. Tyto soubory cookie shromažďují údaje o tom, které webové stránky třetích poskytovatelů v síti Google Display uživatelé navštíví a na které klepli. Pomocí těchto údajů se uživatelům webových stránek společnosti audifon přiřazují určité znaky (např. věk, pohlaví, zájmy). Těmito zprávami nejsou uživatelé stránek společnosti audifon identifikováni osobně.

Tyto údaje používáme, abychom mohli naše cílové skupiny lépe oslovovat.

Tomuto sledování ze strany Google Analytics můžete zamezit tak, jak bylo popsáno dříve. Další informace naleznete v Upozorněních ohledně využití údajů společností Google při používání webových stránek partnerů společnosti Google.

3. Zpracování údajů při interakci uživatelů

Zjišťované údaje a účely jejich zpracování
Společnost audifon zpracovává osobní údaje uživatelů, když tito uživatelé vstupují do interakce se společností audifon prostřednictvím dále uvedených možností. Zpracovávané údaje a účel zpracování údajů jsou závislé na konkrétní interakci a tyto aspekty jsou popsány v následujících informacích.

Právní základ zpracování údajů
Osobní údaje jsou společností audifon zpracovávány pouze tehdy, když je uživatelé společnosti audifon odešlou dobrovolně a udělí svůj souhlas s jejich zpracováním.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. a směrnice GDPR.

Délka uchovávání údajů
Údaje sdělené uživateli v rámci interakce se uchovávají do odvolání uděleného souhlasu v centrální databázi zákazníků. V případě, že existují zákonné lhůty uchování s ohledem na tyto údaje, platí předpoklady podle čl. 17, ods. 3 GDPR nebo je přípustné jejich použití pro jiné účely, dochází k jejich uchovávání i po okamžiku odvolání svolení.

Kontaktování prostřednictvím telefonu
Uživatelé mohou na různých místech těchto internetových stránek udělit svůj souhlas k telefonickému kontaktu. Jsou přitom povinni zajistit, že uvedené telefonní číslo lze přiřadit jim jakožto držitelům nebo vlastníkům.

Předávání údajů třetím stranám
K předávání údajů třetím stranám, které nejsou dodavateli společnosti audifon v rámci zpracování zakázek, nedochází. Osobní údaje jsou předávány v rámci zpracování zakázek poskytovatelům webových stránek a dodavatelům cloudových služeb.

Zákaznická databáze
Údaje zjištěné v rámci následujících možností navázání kontaktu se uchovávají v centrální zákaznické databázi a používají se ke kontaktování příslušného uživatele – jestliže je k tomu udělen souhlas – v rámci další individuální a podle osobní potřeby uzpůsobené péče o zákazníky. Při udělení souhlasu k telefonickému kontaktu si, prosím, přečtěte také informace ke „Kontaktování prostřednictvím telefonu".

Odvolání souhlasu
Souhlasy k shromažďování a dalšímu využívání vašich osobních údajů udělené v rámci dále uvedených možností navázání kontaktu je možné kdykoli, bez uvedení důvodů a s účinnosti do budoucnosti změnit nebo odvolat prostřednictvím prohlášení odeslaného společnosti audifon GmbH & Co. KG, osoba pověřená oblastí ochrany údajů, Werner-von-Siemens-Str.2, D - 99625 Kölleda, nebo e-mailem na adresu Datenschutzbeauftragter(at)audifon.com. Odvolání ponechává zákonnost dosavadního zpracování údajů nedotčenou.

Jednotlivé možnosti navázání kontaktu:
Společnost audifon zpracovává osobní údaje sdělené uživateli na následujících místech a k následujícím účelům:

Bulletin
Při objednání bulletinu společnosti audifon je zjišťována e-mailová adresa objednatele jakožto povinný údaj. Další možné údaje (oslovení, jméno, příjmení, společnost, zákaznické číslo, pracovní pozice) jsou volitelné.

Objednatel obdrží po odeslání objednávky bulletinu potvrzovací e-mail na jím uvedenou adresu. Objednatel musí klepnout na odkaz obsažený v potvrzovacím e-mailu, aby bulletin v budoucnosti obdržel. Toto potvrzení slouží jako ujištění, že objednatel je vlastníkem uvedené e-mailové adresy a s příjmem bulletinu souhlasí.

Údaje jsou zjišťovány za tím účelem, aby bylo možné objednali bulletin zaslat a zadokumentovat oprávnění společnosti audifon vztahující se k této záležitosti.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu „Odhlásit odebírání bulletinu", který se nachází v každém e-mailu s bulletinem, a to s účinností do budoucnosti.

Všeobecné žádosti o kontaktování
Uživatelé mohou společnosti audifon předávat také všeobecné žádosti o kontaktování. Při těchto žádostech o kontaktování je zjišťováno jméno, příjmení a e-mailová adresa uživatele. Další možné údaje (společnost, ulice, PSČ, město, telefon, fax, mobil, oddělení, vaše zpráva) jsou volitelné.

Uvedené údaje jsou zjišťovány za účelem zpracování žádosti či dotazu uživatele.

4. Vaše práva

Uživatelé webových stránek společnosti audifon mají právo na informace (čl. 15 GDPR) ohledně jejich osobních údajů uchovávaných společností audifon. Uživatelé mají dále vůči společnosti audifon nárok na to, aby případné nesprávné nebo neúplné údaje v jejich osobních údajích uchovávaných společností audifon byly podle volby zákazníka opraveny (čl. 16 GDPR), odstraněny (čl. 17 GDPR) nebo zpracovávány v omezeném rozsahu (čl. 18 GDPR). Zákazníci mají dále právo na to, aby kdykoli s účinností do budoucna odvolali svůj souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů (čl. 7, odstavec 3 GDPR) a za určitých předpokladů podali rozklad proti takovému zpracování (čl. 21 GDPR). Uživatelé mají dále právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Pro uplatnění dříve uvedených nároků se zákazníci mohou při uvedení svého jména a své adresy obrátit přímo e-mailem na osobu pověřenou u společnosti audifon oblastí ochrany údajů (kontaktní údaje viz čl. 1). Zákazníci jsou dále oprávněni podat stížnost k dohledovému orgánu, pokud jsou toho názoru, že zpracování těchto údajů porušuje obecné nařízení o ochraně údajů.

Stav: květen 2018